Not ekle Takip et Tümünü yazdır
Kayıt no
ILN02048058
İhale başlığı
Su Kaynağı Kiraya Verecektir
Yayın tarihi
13 Haziran 2024 Perşembe
Teklif tarihi
26 Haziran 2024 Çarşamba 10:00
İhale türü
Kiralama
İhale usulü
İstisna
Kapsam dışı
İhale kaynağı
Gazete
Kategori
Madencilik - Sondaj - Doğal Kaynaklar
Gayrimenkul Mallar - Satış - Kiralama
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır