Not ekle Takip et Tümünü yazdır
Kayıt no
ILN02036462
İhale başlığı
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları Kiraya Verilecektir
Yayın tarihi
6 Haziran 2024 Perşembe
Teklif tarihi
26 Haziran 2024 Çarşamba 11:45 ~ 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:51
İhale türü
Kiralama
İhale usulü
Açık ihale usulü
İhale kaynağı
Gazete
Kategori
Madencilik - Sondaj - Doğal Kaynaklar
Gayrimenkul Mallar - Satış - Kiralama
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır