Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İptal edildi
İptal tarihi : 31 Mayıs 2024 Cuma
İptal sebebi : ***
Kayıt no
2024/***641
İhale başlığı
İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu Hattı Ve Yatay Sondaj İşleri Yaptırılacaktır
İşin adı
***
İşin niteliği
400 M İçmesuyu Hattı, 3.220 M Atıksu Hattı, 2.055 M Yağmursuyu Hattı Ve 88 M Yatay Sondaj İmalatları Yapılacaktır.
Yayın tarihi
2 Mayıs 2024 Perşembe
Teklif tarihi
23 Mayıs 2024 Perşembe 10:00
İşin süresi
8 Ay
Yaklaşık maliyet limiti
26.293.115 ~ 197.198.426 TL arası
İtirazen şikayet bedeli
₺118.286,00
İhale türü
Yapım İşi
İhale usulü
Açık ihale usulü
İhale kaynağı
Ekap
Teklif türü
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
Kategori
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat
(A) III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri
(A) IV. Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri
Sektör
45232130 - Yağmur Suyu Boru Hattı Yapım İşi
45232150 - Su Dağıtım Boru Hatları İle İlgili Tesis Ve Yapılar
45232400 - Kanalizasyon İnşaatı İşi
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Teklifin verileceği yer
***
İşin yapılacağı yer
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır