Not ekle Takip et Tümünü yazdır
Kayıt no
2024/***440
İhale başlığı
İçme Suyu Şebekesi İşleri Yaptırılacaktır
İşin adı
***
İşin niteliği
4 Adet İçme Suyu Şebeke Değişimi
Yayın tarihi
8 Nisan 2024 Pazartesi
Teklif tarihi
2 Mayıs 2024 Perşembe 15:30
İşin süresi
3 Ay 16 Gün
Yaklaşık maliyet limiti
26.293.115 ~ 197.198.426 TL arası
İtirazen şikayet bedeli
₺118.286,00
İhale türü
Yapım İşi
İhale usulü
Açık ihale usulü
İhale kaynağı
Ekap
Teklif türü
Kısmi teklif verilebilir
Götürü bedel usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
Kategori
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat
(A) III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri
(A) IV. Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri
Sektör
45232150 - Su Dağıtım Boru Hatları İle İlgili Tesis Ve Yapılar
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Teklifin verileceği yer
***
İşin yapılacağı yer
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır