Not ekle Takip et Tümünü yazdır
Kayıt no
2024/***336
İhale başlığı
İçme Suyu İnşaatı Yaptırılacaktır
İşin adı
***
İşin niteliği
İdaremiz Sorumluluk Alanında Bulunan 20 Köyde İçme Suyu Tesisi Yapımı (16 Köyde İçme Suyu İnşaat İmalatları, 1 Köyde Elektrik Nakil Hatlı Motopomp İmalatları Ve 3 Köyde İçme Suyu İnşaat Ve Elektrik İmalatları Olmak Üzere)
Yayın tarihi
1 Nisan 2024 Pazartesi
Teklif tarihi
17 Nisan 2024 Çarşamba 10:30
İşin süresi
6 Ay
Yaklaşık maliyet limiti
6.573.254 ~ 26.293.115 TL arası
İtirazen şikayet bedeli
₺78.855,00
İhale türü
Yapım İşi
İhale usulü
Açık ihale usulü
İhale kaynağı
Ekap
Teklif türü
Kısmi teklif verilemez
Götürü bedel usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
Kategori
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat
(A) III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri
(A) IV. Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri
(A) IX. Grup: Su Yapıları
Sektör
45231300 - Su Ve Kanalizasyon Boru Hatları İnşaatı İşleri
İdare adı
***
Toplantı adresi
***
Teklifin verileceği yer
***
İşin yapılacağı yer
***
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır