Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kod Kalem Miktar Birim
1 ÖZEL POZ 1 Her Türlü Formasyon İçin 17 ½’’ Matkap Çapında Delgi Yapılması İşi 200 METRE
2 ÖZEL POZ 2 Teçrit Borusu Pvc 280/300,30 Atü, Basınca Dayanıklı, 16 Mm Et Kalınlıklı, Kapalı-Filtreli, 4 M Boy, Yükleme, Boşaltma, Nakletme Ve Kuyuya Montajlama İşi 200 METRE
3 ÖZEL POZ 3 Her Türlü Formasyon İçin 17 ½’’ Matkap Çapında Delgi Yapılması İşi 250 METRE
4 ÖZEL POZ 4 Teçrit Borusu Pvc 280/300,30 Atü, Basınca Dayanıklı, 16 Mm Et Kalınlıklı, Kapalı-Filtreli, 4 M Boy, Yükleme, Boşaltma, Nakletme Ve Kuyuya Montajlama İşi 250 METRE
5 ÖZEL POZ 5 7-15 Mm. Ebatlarındaki Irmak Çakılı İle Kuyu Yıkanarak Çakılama İşlemi 60 METREKÜP
6 ÖZEL POZ 6 Pompajla Kuyu Tecrübesi; 40-50 Lt/S Debi, 50-250 Mss İrtifalı Tecrübe Pompalarının Temini, Montajı, 24 Saat Sabit Debili Düşüm Ve Yükselim Deneylerinin Yapılması Ve Demontajı İşi, Jeneratör Kira Ve Yakıtı 2 ADET
7 ÖZEL POZ 7 Kuyu İnkişafı; “Kapalı Sistemde Basınçlı Hava” İle Yapılacak İşlemler Esnasında Delgide Oluşturulan Kil Keykinin Sökülmesi İçin Sodyum Asit Pirofosfat (Sapp) Veya Benzeri Dispersant Çözeltileri, Gerektiğinde Kullanılacaktır. Bunlar İçin Yapılan Her Türlü İşçilik, Malzeme, Makine, Ekipman, Şantiye Giderleri Ve Müteahhitlik Kârı Birim Fiyata Dahildir. 2 ADET
8 ÖZEL POZ 8 Kuyu Başı Betonu; 1X1x 0.25 M. Ebatlarında Kalıplı, Agrega Karışımlı Demirsiz Betonun, Temini, Hazırlanması Ve Yapılması İşi 2 ADET
9 ÖZEL POZ 9 Yeraltısuyu Arama Belgesi 2 ADET
10 ÖZEL POZ 10 Yeraltısuyu Kullanma Belgesi 2 ADET
11 ÖZEL POZ 11 Genel Nakliyeler (Boru. Çakıl, Sondaj, Malzemesi.. V. B. Tüm Malzemelerin Taşınması) 2 ADET