Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kod Kalem Miktar Birim
1 ADC-01 6 M Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanması 140 KİLOMETRE
2 ADC-02 4 M Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanması 530 KİLOMETRE
3 ADC-03 Tarla İçi Yollarda Hendek Açılması 680 KİLOMETRE
4 ADC-04 Kırmataşın Satınalma Yolu İle Temini 632.200 METREKÜP
5 ADC-05 Malzeme Taşınması 1.011.520 TON
6 ADC-06 Malzemelerin Figüre Edilmesi 632.200 METREKÜP
7 ADC-07 Malzemelerin Serilmesi Ve Sıkıştırılması 632.200 METREKÜP
8 ADC-08 Kazı Yapılması, Dolgu Veya Depoya Konulması 110.000 METREKÜP
9 ADC-09 Kazı/Dolgu Malzemesinin Taşınması 176.000 TON
10 ADC-10 Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması 10.000 METREKÜP
11 ADC-11 Ocak Taşı İle İstifli İmalat Yapılması 1.000 METREKÜP
12 ADC-12 Boru Veya Sanat Yapısı İmalatlarında Kırmataş İle Dolgu Yapılması 2.400 METREKÜP
13 ADC-13 Prefabrik Beton/Betonarme Ürünlerin Temini Ve Yerine Konulması (C30/C37) 1.000 METREKÜP
14 ADC-14 Hazır Beton Temini Ve Yerine Konulması (C25/30) 1.000 METREKÜP
15 ADC-15 Her Çapta Betonarme Demiri Temini Ve Montajı 200 TON
16 ADC-16 Çeşitli Demir İşleri Yapılması 15.000 KİLOGRAM
17 ADC-17 Muhtelif Tip Ve Çaplarda Boru Temini Ve Döşenmesi 2.400 METREKÜP
18 ADC-18 Eski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması) 200.000 METRE
19 ADC-19 İha İle Sayısal Harita Yapımı (1/5000 Ölçekli) 1.800 HEKTAR
20 ADC-20 Bilgi-Belge Temini Ve Bilgisayar İşlemleri 15.000 ADET
21 ADC-21 Blok Planlamasının Yapılması 10.000 ADET
22 ADC-22 Arazi Etüdü Ve İşletme Mülakatlarının Yapılması 2.500 ADET
23 ADC-23 Parselasyon Planının Yapılması 23.000 HEKTAR
24 ADC-24 Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Çizimi Ve Arazi Aplikasyonu 8.500 ADET
25 ADC-25 Tapu Ve Kadastro Tescil İşlemleri 12.500 ADET
26 ADC-26 Elbirliği Mülkiyetlerin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 6.200 ADET