Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 1.041
Sektör kodu:
48800000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50323000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50531100-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60172000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71243000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50800000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65400000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
66512200-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71241000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71314100-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71317200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71356100-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50112000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50400000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50750000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60424100-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60653000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65410000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48321000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48614000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48813000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48900000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48930000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51000000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60171000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50112200-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50225000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50312000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50610000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51311000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71314000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
64214200-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50112100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50313200-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50531400-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50532200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51111200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51541200-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
55524000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65111000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71200000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48781000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50324100-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71242000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48822000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50410000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60182000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71351710-3
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
951 48800000-6 Bilgi Sistemleri ve Sunucuları 1 Güncel ihaleler
952 50323000-5 Bilgisayar Çevre Birimlerinin Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
953 50531100-7 Kazanların Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
954 60172000-4 Otobüs ve Yolcu Vagonlarının Sürücüsü İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
955 71243000-3 Taslak Planlar (Sistemler ve Entegrasyon) 1 Güncel ihaleler
956 50800000-3 Diğer Çeşitli Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
957 65400000-7 Diğer Enerji Kaynakları Temin ve Dağıtım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
958 66512200-4 Sağlık Sigortası Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
959 71241000-9 Fizibilite Çalışması, Danışmanlık Hizmetleri, Analizler 1 Güncel ihaleler
960 71314100-3 Elektrik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
961 71317200-5 Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
962 71356100-9 Teknik Kontrollük Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
963 50112000-3 Otomobil Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
964 50200000-7 Uçak, Demiryolu, Karayollları ve Deniz Ekipmanları İle İlgili Tamir, Bakım ve İlgili Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
965 50400000-9 Tıbbi ve Hassas Ekipmanların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
966 50750000-7 Asansörlerin Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
967 60424100-7 Uçakların Mürettebatı İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
968 60653000-0 Teknelerin Mürettebatı İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
969 65410000-0 Elektrik Santrali İşletmeciliği Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
970 48321000-4 Bilgisayar (Cad) Yazılım Paketi Destekli Tasarım 1 Güncel ihaleler
971 48614000-5 Veri Edinme Sistemi 1 Güncel ihaleler
972 48813000-0 Yolcu Bilgileri Sistemleri 1 Güncel ihaleler
973 48900000-7 Çeşitli Yazılım Paketleri ve Bilgisayar Sistemleri 1 Güncel ihaleler
974 48930000-6 Eğitim ve Eğlence Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
975 51000000-9 Kurulum Hizmetleri (Yazılım Hariç) 1 Güncel ihaleler
976 60171000-7 Binek Otomobillerinin Sürücüsü İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
977 50112200-5 Araba Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
978 50225000-8 Demiryolu Hattı Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
979 50312000-5 Bilgisayar Donanımının Bakımı ve Onarımı 1 Güncel ihaleler
980 50610000-4 Güvenlik Ekipmanlarının Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
981 51311000-5 Telsiz Ekipmanlarının Kurulum ve Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
982 71314000-2 Enerji ve İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
983 64214200-1 Telefon Santral Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
984 50112100-4 Araba Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
985 50313200-4 Fotokopi Makinelerinin Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
986 50531400-0 Döner Vinçlerin Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
987 50532200-5 Trafoların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
988 51111200-5 Jeneratörlerin Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
989 51541200-8 Taş Ocağı Makinelerinin Kurulum ve Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
990 55524000-9 Okul İçi Yemek Servisi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
991 65111000-4 İçme Suyu Dağıtımı 1 Güncel ihaleler
992 71200000-0 Mimarlık ve İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
993 48781000-6 Sistem Yönetimi Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
994 50324100-3 Sistem Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
995 71242000-6 Proje ve Tasarım Hazırlama, Maliyet Tahmini 1 Güncel ihaleler
996 48822000-6 Bilgisayar Sunucuları 1 Güncel ihaleler
997 50300000-8 Kişisel Bilgisayarlar, Büro Ekipmanı, İletişim ve Görsel - İşitsel Aygıt ve Teçhizat İle İlgili Olarak Verilen Her Türlü Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
998 50410000-2 Ölçüm, Test ve Kontrol Düzeneklerinin Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
999 60182000-7 Endüstriyel Araçların Sürücüsü İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
1000 71351710-3 Jeofizik Prospeksiyon Services 1 Güncel ihaleler