Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 1.047
Sektör kodu:
71313000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48983000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50333200-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50600000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50700000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50730000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51511200-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65300000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71500000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48700000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48730000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48900000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
66162000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
66512200-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48621000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50116510-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50411200-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51111200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71620000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71631400-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48611000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50400000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51314000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60183000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71322400-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71356300-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71251000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48781000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48822000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50111100-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50433000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51410000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
63110000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65000000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45453000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50312100-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
64210000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72210000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
454540001-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50113000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
55520000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71322300-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71335000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48761000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50117000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
66171000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71220000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71400000-2
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
951 71313000-5 Çevre Mühendisliği Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
952 48983000-2 Geliştirme Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
953 50333200-0 Telsiz Telefon Cihazının Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
954 50600000-1 Güvenlik ve Savunma Malzemelerinin Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
955 50700000-2 Bina Tesisatlarının Onarım ve Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
956 50730000-1 Soğutucu Grupların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
957 51511200-9 Taşıma Ekipmanlarının Kurulum ve Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
958 65300000-6 Elektrik Dağıtım Hizmetleri ve İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
959 71500000-3 İnşaat İle İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
960 48700000-5 Yazılım Paketi Yardımcı Uygulamaları 1 Güncel ihaleler
961 48730000-4 Güvenlik Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
962 48900000-7 Çeşitli Yazılım Paketleri ve Bilgisayar Sistemleri 1 Güncel ihaleler
963 66162000-3 Bakım/Gözaltı Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
964 66512200-4 Sağlık Sigortası Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
965 48621000-7 Ana İşlem Birimi İşletim Sistemi Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
966 50116510-9 Lastik Kaplama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
967 50411200-1 Gaz Sayaçlarının Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
968 51111200-5 Jeneratörlerin Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
969 71620000-0 Analiz Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
970 71631400-4 Mühendislik Yapıları Teknik İnceleme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
971 48611000-4 Veritabanı Yazılımı Paketi 1 Güncel ihaleler
972 50400000-9 Tıbbi ve Hassas Ekipmanların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
973 51314000-6 Video (Görüntü) Ekipmanlarının Kurulum ve Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
974 60183000-4 Vanların Sürücüsü İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
975 71322400-5 Baraj Projelendirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
976 71356300-1 Teknik Destek Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
977 71251000-2 Mimarlık ve İnşaat Proje Etüt İşleri 1 Güncel ihaleler
978 48781000-6 Sistem Yönetimi Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
979 48822000-6 Bilgisayar Sunucuları 1 Güncel ihaleler
980 50111100-7 Araç Filosu Yönetim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
981 50433000-9 Kalibrasyon Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
982 51410000-9 Tıbbi Ekipmanlarının Kurulum ve Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
983 63110000-3 Kargo Taşıma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
984 65000000-3 Kamu Yararına Hizmet ve Tesisler 1 Güncel ihaleler
985 45453000-7 Revizyon ve Yenileme Çalışmaları 1 Güncel ihaleler
986 50312100-6 Ana Bilgisayarların Bakımı ve Onarımı Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
987 64210000-1 Telefon ve Veri İletim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
988 72210000-0 Paket Program Yazılımları Hazırlama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
989 454540001-0 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Fonksiyon Değiştirme İşleri 1 Güncel ihaleler
990 50113000-0 Otobüs Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
991 50220000-3 Demiryolları ve Ekipmanlarına İlişkin Onarım, Bakım ve Diğer İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
992 55520000-1 Yemek Sağlama Servisi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
993 71322000-1 İnşaat Yapı ve Tesislerinin Yapımına İlişkin Mühendislik Projesi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
994 71322300-4 Köprü Projelendirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
995 71335000-5 Mühendislik Etütleri 1 Güncel ihaleler
996 48761000-0 Antivirüs Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
997 50117000-8 Araç Dönüştürme ve Yenileme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
998 66171000-9 Mali Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
999 71220000-6 Mimari Proje Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1000 71400000-2 Şehir Planlama ve Peyzaj Mimarisi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler