Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 1.157
Sektör kodu:
77211100-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79210000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79416200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79952000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79971000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85210000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
75120000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
75251000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90700000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90722200-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
92000000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85312500-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90524000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85121200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85121291-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85140000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90511100-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90733500-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90913100-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79822500-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79824000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90480000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
92312000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
92511000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
77220000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79421100-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
75251100-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85148000-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80110000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80310000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85121100-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90513900-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90721800-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
76480000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79400000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85141210-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85111000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85112200-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
85121270-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90500000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90641000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
77231800-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80570000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90513700-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90522000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90721600-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
90911100-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
77231600-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79990000-0
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1101 77211100-3 Kereste Hasat Services 1 Güncel ihaleler
1102 79210000-9 Muhasebe ve Hesap Denetim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1103 79416200-5 Halkla İlişkiler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1104 79952000-2 Etkinlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1105 79971000-1 Kitap Ciltleme ve Kaplama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1106 85210000-3 Evcil Hayvan Bakım Evleri 1 Güncel ihaleler
1107 75120000-3 Kurum ve Kuruluşların İdaresi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1108 75251000-0 İtfaiye Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1109 90700000-4 Çevresel Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1110 90722200-6 Çevre Kirliliği Giderme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1111 92000000-1 Rekreasyon, Kültür ve Spor Amaçlı Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1112 85312500-4 Rehabilitasyon Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1113 90524000-6 Tıbbi Atık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1114 85121200-5 Tıbbi Uzman Hekim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1115 85121291-9 Pediatrik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1116 85140000-2 Diğer Çeşitli Sağlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1117 90511100-3 Kentin Katı Atık Toplama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1118 90733500-9 Yüzey Suyu Kirliliği Drenaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1119 90913100-1 Depo ve Tank Temizlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1120 79822500-7 Grafik Tasarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1121 79824000-6 Baskı ve Dağıtım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1122 90480000-5 Kanalizasyon Yönetimi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1123 92312000-1 Sanatsal Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1124 92511000-6 Kütüphane Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1125 77220000-8 Ahşap Emprenye Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1126 79421100-2 Yapım İşleri Dışında Proje Denetim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1127 75251100-1 Yangın Söndürme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1128 85148000-8 Tıbbi Analiz Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1129 80110000-8 Okul Öncesi Kreş Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1130 80310000-0 Yaygın Gençlik Eğitim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1131 85121100-4 Genel Pratisyen Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1132 90513900-5 Çamur Tasfiye Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1133 90721800-5 Doğal Riskler veya Tehlikelerden Korunma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1134 76480000-1 Boru Tesisat İşleri 1 Güncel ihaleler
1135 79400000-8 İşletme ve Yönetim Konularında Danışmanlık ve Diğer İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1136 85141210-4 Evde Sağlanan Tıbbi Tedavi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1137 85111000-0 Hastane Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1138 85112200-9 Ayakta Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1139 85121270-6 Psikiyatrist Ya Da Psikolog Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1140 90500000-2 Çöp ve Atık İle İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1141 90641000-2 Rögar Temizleme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1142 77231800-6 Orman Fidanlık Yönetimi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1143 79000000-4 Ticari Hizmetler: Hukuk, Pazarlama, Danışmanlık, İşe Alma ve İstihdam, Baskı ve Güvenlik 1 Güncel ihaleler
1144 80570000-0 Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1145 90513700-3 Çamur Taşıma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1146 90522000-2 Kirlenmiş Toprakla İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1147 90721600-3 Radyasyondan Koruma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1148 90911100-7 Mesken Temizlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1149 77231600-4 Ağaçlandırma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1150 79990000-0 Muhtelif İş Bağlantılı Hizmetler 1 Güncel ihaleler