İhale kayıt numarası:
2023/***8272
İhale başlığı:
Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
7 Aralık 2023 Perşembe
Teklif tarihi:
8 Ocak 2024 Pazartesi (10:30)
Sektör adı:
24000000-4 : Kimyasal Ürünler
Kategori:
Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik
Kimyasal Maddeler - Dezenfektan - Gübre
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
E-ihale
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
İstanbul
İhalenin yapılacağı yer:
***
İstanbul
İşin yapılacağı yer:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti:
***
İşin süresi:
10 Ay
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KLOROFORM (Chloroform Standardı)adet1
2SPARGER KİT (Sparger (5 ML))adet2
3GAZ KROMOTOGRAFİ CİHAZI KOLON FERRÜLÜ (MORT Tube W/Ferrules)adet1
4PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (PAH Mix)adet6
5VOC- MİX STANDART KARIŞIM (Kontrol Standardı (CRM-Mix))adet2
6MULTİ ELEMENT KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (Multielement Calibration Std. (Mix))adet2
7HPLC (YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMOTOGRAFİSİ) KOLON (THERMO ICS 5000+ İYON CİHAZINA UYUMLU KARIŞTIRICI KOLON 4mm (GRADİENT MİXER) GM-4)adet5
8POLİPROPİLEN VİAL (Thermo ICS 5000+ cihazına uyumlu kapaklı polivial)adet18.000
9TOPLAM KLOR (1,5 mg/L STANDART ÇÖZELTİ) (SU ANALİZİ İÇİN) (Serbest Klor Kiti)adet20.000
10TOPLAM KLOR (1,5 mg/L STANDART ÇÖZELTİ) (SU ANALİZİ İÇİN) (Toplam Klor Test Kiti)adet20.000
11PH TAMPON ÇÖZELTİSİ 4.01 (pH Tampon Çözeltisi Değeri 4.00)adet5
12PH TAMPON ÇÖZELTİSİ 7.00 (pH Tampon Çözeltisi Değeri 7.00)adet9
13PH TAMPON ÇÖZELTİSİ 10.00 (pH Tampon Çözeltisi Değeri 10.00)adet3
14İLETKENLİK STANDART ÇÖZELTİSİ (İletkenlik Kalibrasyon Standardı (12,88 ms/cm))adet2
15İLETKENLİK STANDART ÇÖZELTİSİ (İletkenlik Kalibrasyon Standardı (147 µs/cm))adet11
16İLETKENLİK STANDART ÇÖZELTİSİ (İletkenlik Kalibrasyon Standardı (1413 µs/cm))adet4
17Nessler Reaktifiadet62
18SİYANÜRİK ASİT TEST KİTİkutu4
192-PROPANOLadet15
20İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN NİTRAT STANDARDI (NİTRAT STANDARTI)adet1
21NİTRİT STANDARDIadet1
22İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN AMONYUM STANDARDI (AMONYUM STANDARTI)adet2
23RENK REFERANS SOLÜSYONU (Renk Standartı)adet4
24KALİTE KONTROL STANDARDI (KOİ-BOİ-TOC) (Toplam Organik Karbon Standartı )adet3
25KLOR OZON TEST KİTİ (OZON KİTİ)adet1
26SÜLFÜR TEST KİTİadet1.000
27SİYANÜRİK ASİT TEST KİTİ (Toplam Siyanür Test Kiti (DR 2800))adet2.300
28CAM PH PROBU (pH Metre Probu (0-13) )adet2
29TRANSFER PİPETİ PLASTİK PUARLI (Pipet Puarı)adet10
30KÜVET CAM KUVARZ (Dr 2800 Spektrofotometre Küveti 10 ml)adet110
31KÜVET CAM KUVARZ (Dr 2800 Spektrofotometre Küveti 25 ml)adet10
32SİYANÜRİK ASİT TEST KİTİ (Cyanuric asit)adet1
33İNTERNAL STANDART MİX ÇÖZELTİSİ (İnternal Standart)adet1
34ICP-MS REFERANS STANDARDI (Civa Sertifikalı Referans Madde (SRM))adet6
35Falkon Tüp 250 Ml (FALCON TÜPÜ)adet16.000
36EPİKLORİDİN STANDARDI (Epikloridin Standardı (1000 ppm))adet2
37VİNİL KLORÜR (Vinyl Chloride Standardı (1000 ppm))adet3
38VOC- MİX STANDART KARIŞIM (VOC Mix 4’li (100 ppm))adet2
39VOC- MİX STANDART KARIŞIM (VOC Mix 5’li (100 ppm))adet2
40THM ANALİZİ STANDART KARIŞIM (THM mix Standardı (1000 ppm) )adet3
41PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (PAH Mix Standardı (10 ppm))adet2
42PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (Benzo (a) pyrene)adet1
43PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (Benzo(b)fluoranthene)adet1
44PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (Benzo(k)fluoranthene)adet1
45PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (Benzo(ghi)perylen)adet1
46PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (Fluoranthene)adet1
47PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (İndeno (123cd) pyrene)adet1
48ORGANOKLORİN PESTİSİT (Klorlu Pestisit Mix (1000 ppm))adet2
49TRİKLOROETAN (Tetrachloroethene (200 ppm) )adet1
50TRİKLOROETAN (Trichloroethene (200 ppm))adet1
51BENZEN (Benzen (200 ppm) )adet1
52TRİKLOROETAN (1,2-Dikloroetan (200 ppm))adet1
53HPLC (YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMOTOGRAFİSİ) GRADE SU (Ultra saf su)adet30
54SEPTA (P&T Vial kapağı ve septası)adet6.000
55VİAL CAM ŞİŞE AMBER RENKLİ (HPLC/GC Viali (Climber Kapaklı-Şeffaf))adet1.000
56THM ANALİZİ STANDART KARIŞIM (Check In T-Type (HPLC))adet1
57THM ANALİZİ STANDART KARIŞIM (Plunger co ASSY)adet2
58THM ANALİZİ STANDART KARIŞIM (Plunger seal)adet2
59SPARGER KİT (Cloths, Clean (15 pk) ( GC Agilent ))adet2
60SPARGER KİT (Cotton Swabs ( GC Agilent ))adet1
61SPARGER KİT (Sparger ( GC Agilent ))adet2
62SPARGER KİT (Ferrule 0.25 column ( GC Agilent ))adet3
63ANYON REFERANS STANDART ÇÖZELTİSİ (Anyon Mix Standart)adet6
64BROMAT STANDARDIadet6
65ALFA HCH STANDARDI (ALFA HCH (HEKZANDA))adet1
66PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (Beta HCH (HEKZANDA))adet1
67GAMA HCH STANDARDI (GAMA HCH (HEKZANDA))adet1
68HEPTAKLOR STANDARDI (HEPTACHLOR (HEKZANDA))adet1
69ALDRİN STANDARDI (ALDRİN (HEKZANDA))adet1
70HEPTAKLOR ENDOEPOKSİT STANDARDI (Heptaclor-endo epoxide (HEKZANDA))adet1
71ALFA ENDOSÜLFAN STANDARDI (ALFA ENDOSÜLFAN (HEKZANDA))adet1
72DİELDRİN STANDARDI (DİELDRİN(HEKZANDA))adet1
73ENDRİN STANDARDI (ENDRİN(HEKZANDA))adet1
74BETA ENDOSÜLFAN STANDARDI (BETA -ENDOSÜLFANDAN(HEKZANDA))adet1
75PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p DDE(HEKZANDA))adet1
76PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (o.p DDT(HEKZANDA))adet1
77PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p DDT(HEKZANDA))adet1
78PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p DDD(HEKZANDA))adet1
79THM ANALİZİ STANDART KARIŞIM (THM Mix Standart)adet18
80ALTIN STANDARDIadet2
81HPLC (YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMOTOGRAFİSİ) KOLON (HPLC Kolon (PAH Kolon))adet17
82İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN AMONYUM STANDARDI (Amonyum Kiti)adet400
83BULANIKLIK STANDARDI 6 NTU ((0,5-8 NTU))adet2
84ICP-MS İÇİN TUNE SOLÜSYONU (Tune Solüsyonu)adet5
85GAZ KROMOTOGRAFİ KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KOLONU (GC-MS Kolon)adet4
86VİAL CAM ŞİŞE İNSERT (İnsert – P.P (Polipropilen) yaylı )adet1.000
87ORGANOKLORİN PESTİSİT (Klorlu Pestisit Mix)adet2
88HPLC (YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMOTOGRAFİSİ) KOLON (GC Kolonu (P&T))adet2
89SEPTA (GCMS P&T Vial, Kapak ve Septa)adet2.500
90VOC- MİX STANDART KARIŞIM (VOC MİX STANDART)adet15
91ENJEKTÖR UCU FİLTRE (0,22 PTFE Filtre)adet2.500
92HİDROKLORİK ASİT %10 ÜZERİ (Hidroklorik Asit (HCl) Suprapur)adet8
93POLİPROPİLEN VİAL (ICP-MS Numune Viali (Kapaklı))adet5.000
94NİTRİK ASİT %65 (Nitrik Asit (Suprapur))adet8
95PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (Valve rebuild kit, 6-port)adet2
96İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN ÖN KOLON (CR-ATC 500 Anyon Tutucu Kolon (Continuously Regenerated Anion Trap Column, 5000psi))adet1
97İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN ÖN KOLON (CR-CTC 500 Katyon Tutucu Kolon (Continuously Regenerated Cation Trap Column, 5000psi))adet1
98İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN KOLON ("Dionex IonPac AS19 Analitik Kolon (PROD,COL,IP,AS19,4X250mm)")adet2
99İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN KOLON ("Dionex IonPac AG19 Guard Kolon (PROD,COL,IP,AG19,4X50mm)")adet2
100İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN KOLON (IonPac CS12A Analitik Kolon ( 4x250mm))adet2
101İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN KOLON (IonPac CG12A Guard Kolon ( 4x50mm))adet2
102İYON KROMATOGRAFİSİ İÇİN KOLON (AERS 500 Anion Suppresor (4 mm))adet4
103İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN KOLON (CERS 500 Cation Suppresor (4 mm))adet4
104POLİVİAL- POLİVİAL FİLTRE KAPAĞI (İYON KROMOTOGRAFİ CİHAZI İÇİN) ( 1.5 mL Vial)adet200
105KARBAMAT PESTİSİT STANDARDI (Karbamatlı Pestisit mix)adet2
106ORGANOFOSFORLU PESTİSİT KARIŞIMI (Organik Fosforlu Pestisit mix)adet2
107AKRİLAMİD KOLONU (AKRİLAMİD KOLON)adet5
108PESTİSİT KOLONU (PESTİSİT KOLON)adet5
109CAM PH PROBU (pH METRE PROBU)adet2
110İLETKENLİK PROBUadet1
111BULANIKLIK KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (Bulanıklık Kalibrasyon Kiti.)adet1
112METANOLtest35
113BALON JOJE 20 CC (CAM BALON JOJE 20ml)adet10
114Balon joje 50 cc (CAM BALON JOJE 50ml)adet10
115Beher 1000 cc (CAM BEHER 1000ml)adet10
116PARAFİLM DİSPENSERİadet5
117Asetonitril (C2h3n) (ASETONİTRİL)adet30
118PIPET UCU 1000 MIKROLITRE (RAININ 100-1000 µL OTOMATİK PİPET UCU)adet5.000
119OTOMATİK, 8 KANALLI MİKROPİPET (10-100 µL) (RAININ 10-100 µL OTOMATİK PİPET UCU)adet6.000
120PİPET UCU, FİLTRESİZ, NONSTERİL, 5-10 UL (RAININ 0,5-10 µL OTOMATİK PİPET UCU)adet5.000
121MIKROPIPET UCU (1-10 MİKROLİTRE) (RAININ 0,1-1 ML Otomatik Pipet Ucu )adet3.000
122MIKROPIPET UCU (20-200 µL) (RAININ 0-20 µl Otomatik Pipet Ucu)adet3.000
123PIPET UCU 1000 MIKROLITRE (LLG 100-1000 µL Otomatik Pipet Ucu )adet2.000
124PIPET UCU 100 MIKROLITRE (Thermo Scientific (Fınnpıpette) 10-100 µL Otomatik Pipet Ucu)adet2.000
125PIPET UCU 1000 MIKROLITRE (Thermo Scientific (Fınnpıpette) 100-1000 µL Otomatik Pipet Ucu)adet2.000
126Buffer (Shımadzu Buffer Assy)adet2
127AKRİLAMİD STANDARDIadet4
128VİAL CAM ŞİŞE AMBER RENKLİ (2 ml amberli vial)adet2.500
129SÜLFÜRİK ASİT (0,1 N Sülfürik Asit)adet7
130SİLİSYUM STANDARDI (100 ppm)adet3
131ANYON REFERANS STANDART ÇÖZELTİSİ (Anyon Mix Standartı (Farklı konsantrasyonlar))adet2
132KATYON REFERANS STANDART ÇÖZELTİSİ (Katyon Mix Standart (Farklı konsantrasyonlar))adet2
133ORGANOKLORİN PESTİSİT (Toksikoloji Pestisit Mix Standart (GC-MS))adet2
134PESTİSİT MİX 1 (Toksikoloji Pestisit Mix Standart (LCMS-MS))adet2
135PESTİSİT KARIŞIMI LCMSMS (Karışık Pestisit Mix Standart (LCMS-MS))adet2
136Formik Asit (Water with 0.1% (v/v) Formic acid)adet3
137PIPET UCU 5000 UL (EPENDORF 1000-5000 µL OTOMATİK PİPET UCU)adet2.500
138PAH MİX 1 STANDART ÇÖZELTİSİ (PAH Mix Standardı)adet2
139Asetonitril (C2h3n) (Organofosforlu Pestisit Mix Standardı)adet2
140BROMTIMOL MAVISI (Karbamatlı Pestisit Mix Standardı)adet2
141GAZ KROMOTOGRAFİ KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KOLONU (GC ECD 5 MS Kolon)adet2
142GAZ KROMOTOGRAFİ CİHAZI KOLON FERRÜLÜ (GC-ECD FERRULE)adet10
143SPARGER KİT (GC-MS Sparger)adet2
144BROMOFORM STANDARDIadet3
145VİAL CAM FİLTRE KAPAKLI (Septalı Vial)adet10.000
146BROMÜR STANDARDIadet1
147ICP-MS SODYUM STANDARDI (Sodyum Standart)adet1
148POTASYUM STANDARDI (ICS 5000)adet1
149KATYON REFERANS STANDART ÇÖZELTİSİ (Katyon Mix Standart)adet2
150MAGNEZYUM STANDARDI (ICS 5000)adet1
151KALSİYUM STANDARDI (ICS 5000)adet1
152MULTİ ELEMENT KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (Multielement Kalibrasyon Standardı (1000 ppm))adet1
153SERTİFİKALI REFERANS STANDART MALZEMESİ (ICP-MS CİHAZI İÇİN) (Berilyum Standardı)adet1
154BOR STANDARDIadet1
155ICP-MS SODYUM STANDARDI (Sodyum Standardı)adet1
156MAGNEZYUM STANDARDI (ICP MS)adet1
157ICP-MS ALÜMİNYUM STANDARDI (ALÜMİNYUM STANDARTI)adet1
158POTASYUM STANDARDI (ICP MS)adet1
159KALSİYUM STANDARDI (ICP MS)adet1
160VANADYUM AAS STANDARDI (ATOMİK ABSORBSİYON) (VANADYUM STANDARTI)adet1
161ICP-MS KROM STANDARDI (Krom Standardı)adet1
162ICP-MS MANGAN STANDARDI (Mangan Standardı)adet1
163ICP-MS DEMİR STANDARDI (Demir Standardı)adet1
164KOBALT AAS STANDARDI (ATOMİK ABSORBSİYON) (KOBALT STANDARTI)adet1
165ICP-MS NİKEL STANDARDI (Nikel Standardı)adet1
166ICP-MS BAKIR STANDARDI (Bakır Standardı)adet1
167ICP-MS ÇİNKO STANDARDI (Çinko Standardı)adet1
168ICP-MS ARSENİK STANDARDI (Arsenik Standardı)adet1
169ICP-MS SELENYUM STANDARDI (Selenyum Standardı)adet1
170İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN MOLİBDEN STANDARDI (Molibden Standardı)adet1
171İYON KROMOTOGRAFİ İÇİN GÜMÜŞ STANDARDI (Gümüş Standardı)adet1
172ICP-MS KADMİYUM STANDARDI (Kadmiyum Standardı)adet1
173ICP-MS ANTİMON STANDARDI (Antimon Standardı)adet1
174ICP-MS BARYUM STANDARDI (Baryum Standardı)adet1
175ICP-MS KURŞUN STANDARDI (Kurşun Standardı)adet1
176SİLİSYUM STANDARDI (1000 PPM)adet2
177MULTİ ELEMENT KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (Multielement Kalibrasyon Standardı (1000 ppm Katyon))adet1
178MULTİ ELEMENT KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (Multielement Kalibrasyon Standardı 1000 ppm)adet1
179ULTRA FİLTRE (SAF SU) (SARTOPORE 0,2 MEMBRAN KAPSÜL FİLTRE)adet4
180ULTRA FİLTRE (SAF SU) (AQUA 10 INÇ KARBON FİLTRE)adet2
181ULTRA FİLTRE (SAF SU) (AQUA 10 INÇ 5 MİKRON FİLTRE)adet2
182ULTRA FİLTRE (SAF SU) (AQUA 10 INÇ 10 MİKRON FİLTRE)adet2
183ULTRA FİLTRE (SAF SU) (BAG 50 LİTRE (Midisart/Toptube))adet3
184BULANIKLIK STANDARDI 6 NTU (0,5 NTU)adet2
185BULANIKLIK KALİBRASYON STANDART ÇÖZELTİSİ (BULANIKLIK KALİBRASYON KİTİ)adet2
186MIKROPIPET UCU (0,1-5 µL) (RAININ 0,5-5 ML Otomatik Pipet Ucu)adet1.000
187N-HEXAN (HEKZAN)adet3
188BROMTIMOL MAVISI (Bromthymole Blue (İndicator))adet2
189MRVP (METİL RED VOGES PROSKAUER) TEST MEDYUMU (Methyl Red (indicator))adet2
190BROMTIMOL MAVISI (Fenolftalein)adet5
191BROMTIMOL MAVISI (Metiloranje)adet5
192PIPET UCU 100 MIKROLITRE (Pipet Ucu Eppendorf 100 µl)adet1.000
193PIPET UCU 1000 MIKROLITRE (Pipet Ucu Eppendorf 1000 µl)adet1.000
194PİPET UCU, FİLTRESİZ, NONSTERİL, 5000 UL (Pipet Ucu Eppendorf 5000 µl)adet1.000
195İLETKENLİK PROBU (İnolab WTW 720 iletkenlik ölçer cihazına uygun prob)adet1
196SEPTA ("GC-MS PURGE&TRAP VIAL ")adet2.000
197SEPTA ("GCMS PURGE&TRAP VİAL KAPAĞI VE SEPTASI ")adet2.000
198SİYANÜRİK ASİT TEST KİTİ (TOPLAM SİYANÜR TEST KİTİ (MERCK VEYA HACH))adet1.000
199Nitrit Test Kitiadet2.000
200Nitrat Test Kitiadet2.000
201POTASYUM PERMANGANAT (0.1 N KMnO4)adet2
202OKSALİK ASİT (0,1 N Okzalik Asit)adet2
203POLİPROPİLEN VİAL (Septasız Kapaklı 2ml’lik vial)adet100
204KARBAMAT PESTİSİT STANDARDI (KLORLU PESTISIT MIX )adet6
205ALFA HCH STANDARDI (ALFA HCH-(MeOH-Acn))adet2
206PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (Beta HCH-(MeOH-Acn))adet2
207GAMA HCH STANDARDI (GAMA HCH-(MeOH-Acn))adet2
208HEPTAKLOR STANDARDI (Heptachlor-(MeOH-Acn))adet2
209ALDRİN STANDARDI (ALDRİN-(MeOH-Acn))adet2
210HEPTAKLOR ENDOEPOKSİT STANDARDI (HEPTAKLOR-ENDOEPOXİDE-(MeOH-Acn))adet2
211ALFA ENDOSÜLFAN STANDARDI (ALPHA ENDOSÜLFAN-(MeOH-Acn))adet2
212DİELDRİN STANDARDI (DİELDRİN-(MeOH-Acn))adet2
213ENDRİN STANDARDI (ENDRİN-(MeOH-Acn))adet2
214BETA ENDOSÜLFAN STANDARDI (BETA-ENDOSULFAN-(MeOH-Acn))adet2
215PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p. DDE(MeOH-Acn))adet2
216PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (o.p. DDT(MeOH-Acn))adet2
217PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p. DDT(MeOH-Acn))adet2
218PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (p.p. DDD(MeOH-Acn))adet2
219PAH STANDARTI 6 BİLEŞENLİ (KANDA ALKOL STANDART MİX)adet5
220DİKLOROMETANadet2
221SPARGER KİT (GC-MS Filament)adet2
222TOPLAM KLOR (1,5 mg/L STANDART ÇÖZELTİ) (SU ANALİZİ İÇİN) (Renk Standardı)adet2
223SERBEST KLOR (1,0 mg/L STANDART ÇÖZELTİ) (SU ANALİZİ İÇİN) (Serbest Klor Standardı)adet100
224EPİKLOROHİDRİN (Epichlorhydrin Standardı 10ppm)adet6
225EPİKLOROHİDRİN (Epichlorhydrin Standardı 1ppm)adet6
226SEPTA (GCMS Purge and Trap Vial)adet2.000
227SEPTA (GCMS Purge and Trap Vial Kapağı ve Septası)adet2.000
228VOC- MİX STANDART KARIŞIM (THM Mix Standart 100ppm)adet10
229VİNİL KLORÜR (Vinyl Chloride Standardı 1ppm)adet6
230VİNİL KLORÜR (Vinyl Chloride Standardı 10ppm)adet6
231VOC ANALİZ REFERANS MADDE SOLÜSYONU (VOC Mix Standart 10ppm)adet6
232VOC ANALİZ REFERANS MADDE SOLÜSYONU (VOC Mix Standart 1ppm)adet10
233GAZ KROMOTOGRAFİ KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KOLONU ("GC-MS P&T 7890B KOLONU J&W DB-VRX ")adet1
234GAZ KROMOTOGRAFİ KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI KOLONU (Agilent On-line Int Std Addition Kit)adet1
235ALKALİNİTE DÜZENLEYİCİ (Toplam Alkalinite Standardı)adet4
236VAKUM POMPASI YAĞLARI (Vacuum Fluid (Yağ) ( GC Agilent ))adet2
237VAKUM POMPASI YAĞLARI (Ultra Grade 15 Vakum Pompası Yağı)adet3
238VAKUM POMPASI YAĞLARI (LC- MSMS cihazı için Vakum Pompa Yağı)adet1
239VAKUM POMPASI YAĞLARI (Comp Bakım Kiti)adet4
240ACİL DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ (Kimyasal Dokülme Saçılma Kiti)adet4
241YAZICI KARTUŞLARI (KARTUŞ-COMFORT KİT H2O-C-PACK)adet1
242LABORATUVAR PİPETLERİ, DİJİTAL BÜRET (Dijital Büret)adet7
243BÜTÜNLEŞİK GAZ KROMATOGRAFİ - KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI (GCMS) SOĞUTMA FANI (Filament D Assy (GC Filament))adet7
244LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ENJEKTÖRÜ (P&T Enjektör İğnesi)adet3
245İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI YÜKSEK BASINÇ VALFİ (Agilent Nickel Skimmer Cone)adet8
246İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI YÜKSEK BASINÇ VALFİ (Ni sampling Cone)adet6
247GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI KAPİLER KOLONU (EGC III KOH)adet13
248LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (Line Filter Assembly (2030-2040-20AT-D-Dsp-10A-2010))adet6
249LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC CİHAZI ÇEK VALFİ GİRİŞ (Check Valve in (2030-2040-20AD-20ADsp-20ADxr-20AT))adet4
250LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (LPV Rotor 5P (2030-20A-2010-HT-UFLC-XR))adet3
251LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC FIRIN KOLONU FİLTRESİ (Gas Clean Filters)adet3
252LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC FIRIN KOLONU FİLTRESİ (Vakum pompası egzos filtresi)adet3
253LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC FIRIN KOLONU FİLTRESİ (Oil Mist Filter Element)adet2
254LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (HPV Rotor (HPLC) )adet2
255LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ENJEKTÖRÜ (P&T Enjektör İğnesi ( Needle))adet3
256LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ENJEKTÖRÜ (P&T Enjektör İğnesi ( Needle Gas Sleeve ))adet3
257LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (Gaz SaflaştırmaTrapı (Universal))adet2
258LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (P&T Trap (Tenax) ( GC Agilent ))adet2
259SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI İYON KAYNAĞI FLAMENTİ (Filament Assembly ( GC Agilent ))adet2
260LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (Micro ECD Mixing Liner (GC Agilent))adet2
261LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (Split Vent Trap (GC Agilent))adet2
262LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (Gaz SaflaştırmaTrapı (Hidrokarbon) (GC Agilent))adet2
263LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ İĞNESİ (Gaz SaflaştırmaTrapı(Oksijen) (GC Agilent))adet2
264KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI FİLTRE SÜRÜCÜSÜ (Liner 4 mm ID Tap GW (GC Agilent))adet2
265LİKİT KROMOTOGRAFİ CİHAZI / HPLC BİLEŞİK KAPİLER (Piston (ICS 5000+))adet6
266LİKİT KROMOTOGRAFİ CİHAZI / HPLC BİLEŞİK KAPİLER (Rotor Seal (ICS 5000+) )adet2
267KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI FİLTRE SÜRÜCÜSÜ (Ferrule Fitting, 10-32 double-cone (ICS 5000+))adet10
268KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI FİLTRE SÜRÜCÜSÜ (Fitting bolt, 10-32 (ICS 5000+))adet10
269VERİ KAYDEDİCİ / DATA LOGGER K TİPİ PROB (N-(1-Naphthyl)ethylene diamine dihydrochloride)adet3
270SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SAFLAŞTIRMA KARTUŞU / FİLTRESİ ("SAFLAŞTIRICI KARTUŞU (LC214) (Elga Saf Su Cihazı)")adet5
271VERİ KAYDEDİCİ / DATA LOGGER K TİPİ PROB (Data Logger için ER14250 Silindirik Pil (3,6 V) )adet10
272LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (Mesh Filter, FCV-20A Valve )adet4
273LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (HPLC Line Filter Assembly)adet1
274LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (Rf Cell Gasket)adet2
275LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (Male Nut Peek )adet10
276LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (Male Nut 1.6 mm)adet10
277LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (Suction Filter SUS )adet3
278İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) İNTERFERANS GİDERME ÜNİTESİ ("Pulley assembly for x direction (X Yönlü Kayış) ")adet1
279İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) İNTERFERANS GİDERME ÜNİTESİ ("Pulley assy for y direction (Y Yönlü Kayış) ")adet1
280İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI YÜKSEK BASINÇ VALFİ (Graphite gasket)adet3
281İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI OMEGA LENS (Pt Shield Plate)adet3
282İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI OMEGA LENS (Shield Torch Bonnet)adet3
283GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI KAPİLER KOLONU (AS-DV Sample Tip)adet2
284GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI KAPİLER KOLONU (EGC III MSA)adet3
285SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI PİSTON CONTASI (Plunger Seal (20ADxr-20ADsp))adet8
286LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC ÇEK VALFİ ÇIKIŞ (Check Valve out (2030-2040-20AD-Adsp-AB-XR-10ADvp))adet2
287LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC TORUS KOLONU (Needle Seal with housing (XR-2030-2040) )adet1
288LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (HPV Rotor (2040-XR))adet1
289LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC BAĞLANTI SOMUNU (HPV Stator (XR))adet1
290LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC FIRIN KOLONU FİLTRESİ (Filter For Pressure Sensor (2010AR-20AR))adet2
291LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC FIRIN KOLONU FİLTRESİ (Filter For Pump (2010AR-20AR))adet2
292İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI ANYON KOLON (CAPILLARY ASSY (2020-8030-8040-8050-8060))adet2
293İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI ANYON KOLON (DL ASSY FOR 2020-8030-8040 DL1 0,5mm)adet2
294SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI AZOT JENARATÖR BAKIM KİTİ (Azot Jeneratörü Bakım Kiti Filtresi (Filter Element 0.01 Micron))adet4
295SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI AZOT JENARATÖR BAKIM KİTİ (Azot Jeneratörü Bakım Kiti Giriş Fil-tresi (Fltr Elemen Repl Inlet 3/8" Npt 02-46399))adet2
296SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı 611 CDU 5 Arium Ultra Filtre)adet2
297SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı 611 Cell UV Lamba )adet2
298SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı 613 CPFAD Ön Arıtım Kartuşu)adet2
299SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı 613 CPM 4 RO Modülü)adet2
300SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı H2O-A-Pack Analitik Kit)adet2
301SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (Ultra Saf Su Cihazı 0.2 Mikron Final Filtre)adet4
302EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT (Laboratuvar Yıkama ve Dezenfeksiyon Makinaları İçin Nötralizan Solüsyon)adet4
303EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT (Laboratuvar Yıkama ve Dezenfeksiyon Makinaları İçin Alkali Solüsyon)adet4
304SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI VAKUM POMPASI BAKIM YAĞI 1L (ICP-MS Pompa Yağı- Agilent ICP MS 7700X cihazına uygun olmalı)adet4
305GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI ENJEKSİYONLUK NUMUNE TÜPÜ CAM (WPE-Tube-50)adet20
306İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI KATYON ÖN KOLON (Katyon Trap Column)adet1
307İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI ANYON TUZAK KOLONU - ANYON TRAP (Anyon Trap Column)adet1
308İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI ANYON ÖN KOLON (Anyon Guard Column)adet3
309İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI KATYON ÖN KOLON (Katyon Guard Column)adet3
310İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI ANYON KOLON (Anyon Column)adet2
311İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI KATYON KOLON (Katyon Column)adet2
312İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI ORS CELL ASSEMBLY (Agilent Octopole Assembly)adet1
313İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI IŞIN SÜZÜCÜ KONİ NİKEL (Agilent Skimmer Base)adet1
314İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) CİHAZI NEBÜLİZER BAĞLANTI HORTUMU (Agilent Micromist Nebulizer)adet1
315SPEKTROFOTOMETRE - KROMATOGRAFİ CİHAZI VAKUM POMPASI BAKIM YAĞI 1L (Agilent AVF 60 SHCE 1 lt)adet3
316SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (UV LAMBA)adet5
317SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN KABI (HOUSİNG) (RO MODULE KIT)adet2
318PH METRE İLETKENLİK PROBU (pH Metre Probu)adet3
319PH METRE İLETKENLİK PROBU (WTW pH metre probu)adet2
320PH METRE İLETKENLİK PROBU (Auto Sampler Hattı)adet3
321LİKİT KROMATOGRAFİ CİHAZI / HPLC XENON LAMBA (Xenon Lamba)adet2
Bu bölüm sadece üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum