Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2020/***158
İhale başlığı:
Mühendislik Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
30 Temmuz 2020 Perşembe
Teklif tarihi:
6 Ekim 2020 Salı (10:30)
Sektör adı:
71300000-1 : Mühendislik Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Teklif Değerlendirme Tamamlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 Yıl, 11 Ay, 20 Gün
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1(KALEM-I) Proje Müdürüay24
2(KALEM-I) Mühendisay84
3(KALEM-II) 1/1.000 Ölçekli Sayısal Harita Yapımıhektar185
4(KALEM-III) 0.0-50 m Arasında Alüvyon ve Gevşek Zemin Formasyonlarında Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot veya Örselenmiş Numunenin Alınmasımetre500
5(KALEM-III) 0.0-50 m Arasında Yumuşak Kaya Formasyonunda Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılmasımetre700
6(KALEM-III) 0.0-50 m Arasında Sert Kaya Formasyonunda Devamlı Karot Alınarak Her Türlü ÇaptaTemel Sondaj Deliğinin Açılmasımetre1.500
7(KALEM-III) 0.0-50 m Arasında Çok Sert Kaya Formasyonunda Devamlı Karot Alınarak Her Türlü ÇaptaTemel Sondaj Deliğinin Açılmasımetre500
8(KALEM-III) 50.01-100 m Arasında Sert Kaya Formasyonunda Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılmasımetre500
9(KALEM-III) 50.01-100 m Arasında Çok Sert Kaya Formasyonunda Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılmasımetre300
10(KALEM-III) 0.0-50 m Arasında Alüvyon Formasyonlarında 0.5-2 m'de Bir Permeabilite Tecrübesi Yapılması (Delinmiş Deliklerde)adet100
11(KALEM-III) 0.0-50 m Derinliğe Kadar (50 m Dahil) Her Türlü Formasyonda 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Tecrübesinin Yapılmasıadet1.200
12(KALEM-III) 50.01-100.00 m Derinliğe Kadar (100 m Dahil) Her Türlü Formasyonda 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Tecrübesinin Yapılmasıadet400
13(KALEM-III) Standart Penetrasyon (SPT) Deneyi Yapılmasıadet300
14(KALEM-III) Açık Alanda Her Türlü Çap ve Eğimde Açılmış Kuyularda Presiyometre Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanmasıadet50
15(KALEM-III) Jeoteknik Amaçlı Açılmış Sondaj Kuyusunda Dilatometre Deneyi yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanmasıadet90
16(KALEM-III) 50x50x50 cm Ebadında Kuyu Başı Betonunun Dökülmesiadet60
17(KALEM-III) Makine ile Zeminde Sondaj Ulaşım Yolu Yapılmasıkilometre5
18(KALEM-III) 0.00-450 m Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Sert PVC Plastik Su Borusu)metre4.000
19(KALEM-III) Kayaçlarda tek eksenli basınç dayanımı tayini (Karot alma, numune haz. dahil, 1 adet numune için)adet120
20(KALEM-III) Kayaçların elastisite modülü ve poisson oranının tek eksenli basma deneyi ile tayini (Numune hazırlama dahil 1 adet numune için)adet60
21(KALEM-III) Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılmasıadet150
22(KALEM-III) Malzeme Çukurundan Numune Alınmasıadet100
23(KALEM-III) Birim hacim kütle, su emme oranıadet12
24(KALEM-III) Yoğunluk ve porozite tayiniadet12
25(KALEM-III) Don sonu basınç dayanımı tayini
(Numune hazırlama dahil)
adet12
26(KALEM-III) Na2SO4 ile don kaybı tayiniadet12
27(KALEM-III) Aşınmaya dayanıklılık (Los Angeles)adet12
28(KALEM-III) Petrografik Analizadet3
29(KALEM-III) Alkali agrega reaktivitesiadet3
30(KALEM-III) Basınç dayanımı tayini
(Numune hazırlama dahil)
adet12
31(KALEM-III) Su İçeriği Tayiniadet60
32(KALEM-III) Likit limit (LL)adet90
33(KALEM-III) Plastik limitin tayini ve plastisite indisinin bulunmasıadet90
34(KALEM-III) Laboratuvar deneylerine göre zemin sınıflamasıadet90
35(KALEM-III) Dane çapı dağılımının bulunması (Kuru eleme yöntemi)adet90
36(KALEM-III) Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre yöntemi)adet60
37(KALEM-III) Özgül ağırlık (Bağıl yoğunluk)adet60
38(KALEM-III) Birim hacim kütlenin belirlenmesiadet60
39(KALEM-III) Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağıntısının 2,5 kg lık tokmakla elde edilmesiadet60
40(KALEM-III) Kayma direncinin üç eksenli hücrede konsolidasyonsuz-drenajsız (UU tipi) tayinadet30
41(KALEM-III) Geçirgenlik Deneyi (Permeabilite)adet30
42(KALEM-III) Konsolidasyon deneyiadet30
43(KALEM-III) İğne deliği deneyi (pinhole)adet30
44(KALEM-III) Dağılma Deneyiadet30
45(KALEM-III) Boşluk suyu analizi (TDS, Na yüzdesi, SAR, ESP)adet30
46(KALEM-III)Tane büyüklüğü dağılımı tayini (tuvenan agrega)adet60
47(KALEM-III)Tane büyüklüğü dağılımı tayini (İri agrega)adet60
48(KALEM-III)Tane büyüklüğü dağılımı tayini (İnce agrega)adet60
49(KALEM-III) Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini (iri agrega)adet30
50(KALEM-III) Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini (ince agrega)adet60
51(KALEM-III) Geçirgenlik Deneyi (Permeabilite)adet45
52(KALEM-III) Zeminlerde en küçük birim ağırlığın belirlenmesi (dolgu için)adet30
53(KALEM-III) Zeminlerde maksimum birim ağırlığın belirlenmesi (dolgu için)adet45
54(KALEM-III) İnce madde oranı tayiniadet15
55(KALEM-III) Kil topakları ve eriyebilir parçacıklar oranı tayiniadet15
56(KALEM-III) Parçalanma direnci tayini (Los Angeles, 500 devir)adet15
57(KALEM-III) Beton agregalarında dona dayanıklılığın kimyasal yöntemle tayini (Na 2SO 4 veya Mg SO 4 ile,ince agrega veya iri agrega için)adet15
58(KALEM-III) Alkali-agrega reaksiyonu tayiniadet15
59(KALEM-III) Organik madde oranı tayiniadet15
60(KALEM-III) Yoğunluk, bağıl yoğunluk
ve su emme oranı tayini (ince agrega)
adet30
61(KALEM-III) Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 0.00 - 5.00 m (İki Farklı Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 84adet10
62(KALEM-III) 24 Kanallı, Tomografik, S Dalgası Dahil H<=30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdüadet9
63(KALEM-III) Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü H=50-250 madet20
64(KALEM-III) Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü H>250 madet40
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum