İhale kayıt numarası:
2016/***909
İhale başlığı:
Yol Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
12 Ağustos 2016 Cuma
Teklif tarihi:
22 Kasım 2016 Salı (10:00)
Sektör adı:
452331201-0 : Devlet, İl ve Köy Yolları
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Birim fiyat usulü
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Zonguldak
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
20 Aralık 2016 Salı
İşin süresi: 4 Yıl, 9 Ay, 21 Gün
İş bitiş tarihi:
11 Ekim 2021 Pazartesi
Kalan süre: 9 Ay
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Aga Enerji Nakliyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
20 Aralık 2016 Salı
İş bitiş tarihi:
11 Ekim 2021 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
20 Aralık 2016 Salı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1ÇZD/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp2.500.000
2ÇZD/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp1.270.000
3ÇZD/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp645.000
4ÇZD/04Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp276.858
5ÇZD/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp101.362
6ÇZD/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılmasımetreküp30.000
7ÇZD/07Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp13.925
8ÇZD/08Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp14.500
9ÇZD/09Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)metreküp32.500
10ÇZD/10Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp217.243
11ÇZD/11Prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine konulmasımetreküp3.000
12ÇZD/12Toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)metreküp3.600
13ÇZD/13Ocak taşı ile moloz taş inşaatmetreküp100.000
14ÇZD/14Ocak taşı ile istifsiz taş dolgumetreküp730.000
15ÇZD/15Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılmasımetreküp200.000
16ÇZD/16Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kagir ve horasan inşaatın yıkılmasımetreküp68.000
17ÇZD/17Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasımetreküp12.750
18ÇZD/18Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesimetrekare43.000
19ÇZD/19Bordür sökülmesimetre35.250
20ÇZD/20Ø 200 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre3.300
21ÇZD/21Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre40.000
22ÇZD/22Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre28.500
23ÇZD/23Ø 800 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre1.800
24ÇZD/24Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp14.500
25ÇZD/25Menfezlerde 6 m.'den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp7.200
26ÇZD/26Katran badanametrekare131.202
27ÇZD/27Çelik ağlarla şev koruma yapılmasımetrekare206.250
28ÇZD/28Çelik ağlarla yapılan şev koruması için tepe ankrajı tesis edilmesiadet13.500
29ÇZD/29Çelik ağlarla yapılan şev koruması için topuk ve yüzey ankrajı tesis edilmesiadet6.500
30ÇZD/30Bordürle çevrili alanlarda, orta refüjlerde, hendek kaplamalarda ve şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)metreküp85.000
31ÇZD/31Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz ve menfez yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp341.796
32ÇZD/32Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre39.500
33ÇZD/33Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton10
34ÇZD/34Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton17.616
35ÇZD/35Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (6 cm. kalınlığında)metrekare152.500
36ÇZD/36Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre230.000
37ÇZD/37Sürtünmeli ankraj şeridi temini (510 N/mm2 kopma mukavemetli her kesitte çelik esaslı)metre548.000
38ÇZD/38Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (Kapak net açıklığı minimum 600 mm.)adet2.000
39ÇZD/3940 x 100 x 6 cm boyutlarında cam elyaf takviyeli kompozit ızgara temini ve yerine konulmasımetre4.500
40ÇZD/40Geosentetik donatılı duvar için polyester (PET) veya polyvinylalcohol (Pva) dan mamul yüksek mukavemetli Geogrid Tip-1 temini ve yerine montajımetrekare72.000
41ÇZD/41Geosentetik donatılı duvar için polyester (PET) veya polyvinylalcohol (Pva) dan mamul yüksek mukavemetli Geogrid Tip-2 temini ve yerine montajımetrekare82.500
42ÇZD/42Geosentetik donatılı duvar için polyester (PET) veya polyvinylalcohol (Pva) dan mamul yüksek mukavemetli Geogrid Tip-3 temini ve yerine montajımetrekare85.000
43ÇZD/43Geosentetik donatılı duvar için polyester (PET) veya polyvinylalcohol (Pva) dan mamul yüksek mukavemetli Geogrid Tip-4 temini ve yerine montajımetrekare53.000
44ÇZD/44Geosentetik donatılı geoslope yeşillenebilir şev için polyester polimerden mamul bitki tutucu örtü temini ve yerine montajımetrekare15.000
45ÇZD/45Görme engelli yönlendirme ve uyarı taşı (40 x 40 x 6 cm) imali ve yerine döşenmesimetrekare50.750
46ÇZD/46Toprakarme (Donatılı Zemin Duvar) dolgu malzemesinin temini ve kullanılmasımetreküp533.600
47ÇZD/47Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp86.000
48ÇZD/48Köprülerde ve heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre20.000
49ÇZD/49Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp2.235
50ÇZD/50Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp44.435
51ÇZD/51Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp4.300
52ÇZD/52Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Toprakarme hariç) (Her ebat ve kalınlıkta)metreküp800
53ÇZD/53Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare11.000
54ÇZD/54Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)metreküp37.075
55ÇZD/55Katran badanametrekare22.500
56ÇZD/56Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton70
57ÇZD/57Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton11.054
58ÇZD/58Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton260
59ÇZD/59Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp2.900
60ÇZD/60Köprülerde 200 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesimetre500
61ÇZD/61Elastomer modifiye bitüm ve seçme agregadan oluşan tıkaç tipi elastik genleşme derzi (50 cm. genişlik, 10 cm. derinlik için)metre400
62ÇZD/62Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton2.030.443
63ÇZD/6322 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [11 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans artırıcı katkı maddeleri ve elyaf kullanılarak 4 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası (Tip-1)] yapılması (İdare malı bitüm ile)metrekare1.767.717
64ÇZD/6412 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [8 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans artırıcı katkı maddeleri ve elyaf kullanılarak 4 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası (Tip-1)] yapılması (İdare malı bitüm ile) (Kavşaklar ve kavşak kolları için)metrekare250.000
65ÇZD/65Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (İdare malı bitüm ile)ton25.000
66ÇZD/66Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması ve taşınmasımetreküp100.000
67ÇZD/67Bölünmüş yol için yapım, bakım ve onarım sahalarında işaretleme projesine göre geçici trafik işaretlemesi yapılması, emniyet tedbirlerinin alınması (Malzeme Dahil)kilometre64
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum