İhale kayıt numarası:
2016/***11
İhale başlığı:
Yol Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
2 Mart 2016 Çarşamba
Teklif tarihi:
6 Nisan 2016 Çarşamba (14:30)
Sektör adı:
452331201-0 : Devlet, İl ve Köy Yolları
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Adana
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
17 Ağustos 2016 Çarşamba
İşin süresi: 4 Yıl, 3 Ay, 16 Gün
İş bitiş tarihi:
3 Aralık 2020 Perşembe
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Aga Enerji Nakliyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
17 Ağustos 2016 Çarşamba
İş bitiş tarihi:
3 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
1 Ağustos 2016 Pazartesi
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1AGÇ/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp75.091
2AGÇ/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp8.728.780
3AGÇ/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp661.638
4AGÇ/04Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Ana Yol)kilometre28,445
5AGÇ/05Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Kavşak Kolları)kilometre16,419
6AGÇ/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp12.702
7AGÇ/07Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp8.522
8AGÇ/08Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp2.040
9AGÇ/09Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp1.500
10AGÇ/10Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)metreküp10.787
11AGÇ/11Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp46.615
12AGÇ/12Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre1.300
13AGÇ/13Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp83.000
14AGÇ/14Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton4.130
15AGÇ/15Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram1.800
16AGÇ/16Katran badanametrekare65.000
17AGÇ/17Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılmasımetreküp16.000
18AGÇ/18Prefabrik beton plak imali ve yerine döşenmesi (5 cm. kalınlıkta)metrekare11.274
19AGÇ/19Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre7.354
20AGÇ/20Prekast küçük tip (Tip-1) düşüm oluğu yapılmasımetre17.072
21AGÇ/21Köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması (Makine ile)metreküp6.500
22AGÇ/22Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp39.190
23AGÇ/23Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre1.200
24AGÇ/24Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø120 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre24.158
25AGÇ/25Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp715
26AGÇ/26Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp3.414
27AGÇ/27Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp39.171
28AGÇ/28Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp11.850
29AGÇ/29Ocak taşı ile istifli taş dolgumetreküp36.400
30AGÇ/3030 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı peremetrekare5.070
31AGÇ/31Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare22.359
32AGÇ/32Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)metreküp6.835
33AGÇ/33Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton11.420
34AGÇ/34Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram912
35AGÇ/35Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasımetre875
36AGÇ/36Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesimetre839
37AGÇ/37Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton173
38AGÇ/38Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton661
39AGÇ/39Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp15.092
40AGÇ/40Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton981.494
41AGÇ/4124 cm. sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve idare malı bitüm ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması [11 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 8 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans artırıcı katkı maddeleri kullanılarak 5 cm. aşınma tabakası (Tip-1)] yapılmasımetrekare1.098.008
42AGÇ/42Bitümlü bordür yapılmasımetre52.414
43AGÇ/43CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet2.426
44AGÇ/44Bölünmüş yol için yapım, bakım ve onarım sahalarında işaretleme projesine göre geçici trafik işaretlemesi yapılması, emniyet tedbirlerinin alınması(malzeme dahil)kilometre28
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum