Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 34.521
İhale sayısı:
4.957
Toplam sözleşme:
89.739.803.108 ₺
İhale sayısı:
2.690
Toplam sözleşme:
75.012.743.041 ₺
İhale sayısı:
2.197
Toplam sözleşme:
51.488.884.587 ₺
İhale sayısı:
1.645
Toplam sözleşme:
24.894.815.821 ₺
İhale sayısı:
2.040
Toplam sözleşme:
23.197.610.551 ₺
İhale sayısı:
202
Toplam sözleşme:
19.571.205.777 ₺
İhale sayısı:
8.403
Toplam sözleşme:
17.359.616.269 ₺
İhale sayısı:
2.856
Toplam sözleşme:
16.625.709.230 ₺
İhale sayısı:
1.046
Toplam sözleşme:
16.308.840.333 ₺
İhale sayısı:
586
Toplam sözleşme:
15.089.218.375 ₺
İhale sayısı:
1.016
Toplam sözleşme:
14.772.981.383 ₺
İhale sayısı:
30.766
Toplam sözleşme:
11.086.407.337 ₺
İhale sayısı:
1.605
Toplam sözleşme:
11.082.133.520 ₺
İhale sayısı:
2.492
Toplam sözleşme:
10.590.651.932 ₺
İdare adı:
İhale sayısı:
674
Toplam sözleşme:
10.565.449.643 ₺
İhale sayısı:
699
Toplam sözleşme:
10.214.719.605 ₺
İhale sayısı:
3.429
Toplam sözleşme:
9.756.767.526 ₺
İhale sayısı:
1.038
Toplam sözleşme:
9.336.110.997 ₺
İhale sayısı:
3.016
Toplam sözleşme:
8.712.474.580 ₺
İhale sayısı:
1.045
Toplam sözleşme:
8.093.874.246 ₺
İhale sayısı:
1.151
Toplam sözleşme:
7.645.470.506 ₺
İhale sayısı:
2.358
Toplam sözleşme:
7.475.268.857 ₺
İhale sayısı:
1.177
Toplam sözleşme:
7.403.947.860 ₺
İhale sayısı:
821
Toplam sözleşme:
7.381.965.172 ₺
İhale sayısı:
993
Toplam sözleşme:
7.325.137.167 ₺
İhale sayısı:
1.346
Toplam sözleşme:
7.266.894.808 ₺
İhale sayısı:
2.631
Toplam sözleşme:
7.204.364.455 ₺
İhale sayısı:
5.963
Toplam sözleşme:
6.987.896.969 ₺
İhale sayısı:
843
Toplam sözleşme:
6.957.095.903 ₺
İhale sayısı:
857
Toplam sözleşme:
6.786.157.528 ₺
İhale sayısı:
5.660
Toplam sözleşme:
6.755.410.489 ₺
İhale sayısı:
997
Toplam sözleşme:
6.528.854.488 ₺
İhale sayısı:
2.845
Toplam sözleşme:
6.424.101.277 ₺
İhale sayısı:
2.369
Toplam sözleşme:
6.410.009.909 ₺
İhale sayısı:
2.508
Toplam sözleşme:
6.153.428.390 ₺
İhale sayısı:
344
Toplam sözleşme:
6.026.686.733 ₺
İhale sayısı:
938
Toplam sözleşme:
5.890.857.104 ₺
İhale sayısı:
1.929
Toplam sözleşme:
5.751.569.400 ₺
İhale sayısı:
1.450
Toplam sözleşme:
5.666.239.650 ₺
İhale sayısı:
791
Toplam sözleşme:
5.306.794.328 ₺
# İdare adı İhale sayısı Toplam sözleşme
1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4.957 89.739.803.108 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2.690 75.012.743.041 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
3 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.197 51.488.884.587 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.862 42.026.679.359 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.645 24.894.815.821 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.040 23.197.610.551 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
7 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 10.321 22.601.767.784 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
8 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 202 19.571.205.777 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
9 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 8.403 17.359.616.269 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.856 16.625.709.230 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
11 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.046 16.308.840.333 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
12 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 586 15.089.218.375 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
13 Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü 1.016 14.772.981.383 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
14 Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 7.247 12.761.470.930 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
15 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.932 12.241.807.582 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
16 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 30.766 11.086.407.337 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
17 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 1.605 11.082.133.520 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
18 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 70 10.773.770.132 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
19 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.492 10.590.651.932 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
20 Adalet Bakanlığı 674 10.565.449.643 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
21 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 699 10.214.719.605 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
22 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3.429 9.756.767.526 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
23 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 4.933 9.732.397.111 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
24 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 1.038 9.336.110.997 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
25 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3.016 8.712.474.580 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
26 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1.050 8.202.371.188 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
27 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1.045 8.093.874.246 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
28 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.719 8.060.744.082 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
29 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1.151 7.645.470.506 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
30 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.358 7.475.268.857 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
31 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.177 7.403.947.860 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
32 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 821 7.381.965.172 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
33 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 993 7.325.137.167 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
34 Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1.346 7.266.894.808 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
35 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.631 7.204.364.455 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
36 Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.963 6.987.896.969 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
37 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 843 6.957.095.903 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
38 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 918 6.922.783.774 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
39 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 857 6.786.157.528 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
40 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5.660 6.755.410.489 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
41 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 997 6.528.854.488 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
42 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 5.524 6.528.240.180 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
43 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2.845 6.424.101.277 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
44 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.369 6.410.009.909 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
45 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.508 6.153.428.390 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
46 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 344 6.026.686.733 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
47 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 938 5.890.857.104 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
48 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 1.929 5.751.569.400 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
49 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.450 5.666.239.650 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
50 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 791 5.306.794.328 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler