Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 39.906
İhale sayısı:
5.032
Toplam sözleşme:
91.770.679.436 ₺
İhale sayısı:
2.772
Toplam sözleşme:
80.752.497.761 ₺
İhale sayısı:
2.231
Toplam sözleşme:
55.041.104.716 ₺
İhale sayısı:
1.675
Toplam sözleşme:
25.527.523.022 ₺
İhale sayısı:
2.097
Toplam sözleşme:
24.093.959.925 ₺
İhale sayısı:
218
Toplam sözleşme:
23.352.097.461 ₺
İhale sayısı:
1.111
Toplam sözleşme:
20.720.239.556 ₺
İhale sayısı:
8.693
Toplam sözleşme:
18.153.393.413 ₺
İhale sayısı:
657
Toplam sözleşme:
17.569.465.128 ₺
İhale sayısı:
2.934
Toplam sözleşme:
16.973.869.980 ₺
İhale sayısı:
1.039
Toplam sözleşme:
14.816.376.151 ₺
İhale sayısı:
30.998
Toplam sözleşme:
14.113.739.670 ₺
İdare adı:
İhale sayısı:
723
Toplam sözleşme:
11.801.386.728 ₺
İhale sayısı:
1.640
Toplam sözleşme:
11.745.581.454 ₺
İhale sayısı:
715
Toplam sözleşme:
11.213.033.021 ₺
İhale sayısı:
2.593
Toplam sözleşme:
10.958.145.614 ₺
İhale sayısı:
3.504
Toplam sözleşme:
10.187.364.792 ₺
İhale sayısı:
1.051
Toplam sözleşme:
10.182.169.381 ₺
İhale sayısı:
3.070
Toplam sözleşme:
8.974.395.507 ₺
İhale sayısı:
1.103
Toplam sözleşme:
8.218.236.179 ₺
İhale sayısı:
1.161
Toplam sözleşme:
7.928.039.087 ₺
İhale sayısı:
1.280
Toplam sözleşme:
7.841.259.275 ₺
İhale sayısı:
559
Toplam sözleşme:
7.810.837.798 ₺
İhale sayısı:
2.373
Toplam sözleşme:
7.539.489.308 ₺
İhale sayısı:
835
Toplam sözleşme:
7.465.091.871 ₺
İhale sayısı:
6.081
Toplam sözleşme:
7.454.180.535 ₺
İhale sayısı:
2.716
Toplam sözleşme:
7.380.343.182 ₺
İhale sayısı:
1.355
Toplam sözleşme:
7.369.176.324 ₺
İhale sayısı:
1.003
Toplam sözleşme:
7.366.149.250 ₺
İhale sayısı:
2.422
Toplam sözleşme:
7.113.624.947 ₺
İhale sayısı:
871
Toplam sözleşme:
7.008.546.490 ₺
İhale sayısı:
856
Toplam sözleşme:
6.979.982.981 ₺
İhale sayısı:
3.114
Toplam sözleşme:
6.653.575.933 ₺
İhale sayısı:
2.597
Toplam sözleşme:
6.581.185.955 ₺
İhale sayısı:
1.006
Toplam sözleşme:
6.570.147.440 ₺
İhale sayısı:
2.134
Toplam sözleşme:
6.261.145.217 ₺
İhale sayısı:
361
Toplam sözleşme:
6.172.356.839 ₺
İhale sayısı:
5.477
Toplam sözleşme:
6.162.993.113 ₺
İhale sayısı:
1.475
Toplam sözleşme:
5.922.828.549 ₺
İhale sayısı:
952
Toplam sözleşme:
5.916.672.529 ₺
# İdare adı İhale sayısı Toplam sözleşme
1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 5.032 91.770.679.436 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2.772 80.752.497.761 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
3 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.231 55.041.104.716 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.923 44.274.752.844 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.675 25.527.523.022 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.097 24.093.959.925 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
7 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 218 23.352.097.461 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
8 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 10.722 23.004.430.164 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
9 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.111 20.720.239.556 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
10 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 8.693 18.153.393.413 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
11 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 657 17.569.465.128 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
12 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.934 16.973.869.980 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
13 Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü 1.039 14.816.376.151 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
14 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 30.998 14.113.739.670 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
15 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.997 13.002.595.820 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
16 Adalet Bakanlığı 723 11.801.386.728 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
17 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 1.640 11.745.581.454 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
18 Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 6.686 11.735.541.187 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
19 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 7.943 11.420.546.086 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
20 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 715 11.213.033.021 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
21 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.593 10.958.145.614 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
22 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 63 10.769.777.460 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
23 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3.504 10.187.364.792 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
24 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 1.051 10.182.169.381 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
25 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3.070 8.974.395.507 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
26 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1.076 8.823.982.465 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
27 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1.103 8.218.236.179 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
28 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1.161 7.928.039.087 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
29 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.280 7.841.259.275 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
30 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 559 7.810.837.798 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
31 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.373 7.539.489.308 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
32 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 835 7.465.091.871 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
33 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 6.081 7.454.180.535 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
34 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.716 7.380.343.182 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
35 Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1.355 7.369.176.324 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
36 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 1.003 7.366.149.250 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
37 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.092 7.289.258.734 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
38 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.422 7.113.624.947 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
39 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 959 7.025.830.048 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
40 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 871 7.008.546.490 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
41 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 856 6.979.982.981 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
42 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 3.114 6.653.575.933 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
43 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.597 6.581.185.955 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
44 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 1.006 6.570.147.440 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
45 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2.134 6.261.145.217 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
46 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 361 6.172.356.839 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
47 Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.477 6.162.993.113 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
48 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 4.954 6.145.529.012 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
49 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.475 5.922.828.549 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
50 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 952 5.916.672.529 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler