Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihaleciler.com
 
Toplam bulunan: 34.527
İhale sayısı:
4.961
Toplam sözleşme:
89.745.527.580 ₺
İhale sayısı:
2.693
Toplam sözleşme:
75.099.382.094 ₺
İhale sayısı:
2.197
Toplam sözleşme:
51.488.884.587 ₺
İhale sayısı:
1.646
Toplam sözleşme:
24.984.638.821 ₺
İhale sayısı:
2.043
Toplam sözleşme:
23.200.533.651 ₺
İhale sayısı:
205
Toplam sözleşme:
19.584.784.827 ₺
İhale sayısı:
8.414
Toplam sözleşme:
17.368.443.798 ₺
İhale sayısı:
2.857
Toplam sözleşme:
16.626.009.230 ₺
İhale sayısı:
1.046
Toplam sözleşme:
16.308.840.333 ₺
İhale sayısı:
588
Toplam sözleşme:
15.130.767.685 ₺
İhale sayısı:
1.016
Toplam sözleşme:
14.772.981.383 ₺
İhale sayısı:
30.770
Toplam sözleşme:
11.087.226.137 ₺
İhale sayısı:
1.605
Toplam sözleşme:
11.082.133.520 ₺
İhale sayısı:
2.492
Toplam sözleşme:
10.590.651.932 ₺
İdare adı:
İhale sayısı:
674
Toplam sözleşme:
10.565.449.643 ₺
İhale sayısı:
699
Toplam sözleşme:
10.214.719.605 ₺
İhale sayısı:
3.433
Toplam sözleşme:
9.757.448.726 ₺
İhale sayısı:
1.039
Toplam sözleşme:
9.336.412.997 ₺
İhale sayısı:
3.016
Toplam sözleşme:
8.712.474.580 ₺
İhale sayısı:
1.045
Toplam sözleşme:
8.093.874.246 ₺
İhale sayısı:
1.151
Toplam sözleşme:
7.645.470.506 ₺
İhale sayısı:
2.358
Toplam sözleşme:
7.475.268.857 ₺
İhale sayısı:
1.177
Toplam sözleşme:
7.403.947.860 ₺
İhale sayısı:
823
Toplam sözleşme:
7.386.485.172 ₺
İhale sayısı:
993
Toplam sözleşme:
7.325.137.167 ₺
İhale sayısı:
1.346
Toplam sözleşme:
7.266.894.808 ₺
İhale sayısı:
2.632
Toplam sözleşme:
7.205.464.405 ₺
İhale sayısı:
5.963
Toplam sözleşme:
6.987.896.969 ₺
İhale sayısı:
844
Toplam sözleşme:
6.958.916.903 ₺
İhale sayısı:
857
Toplam sözleşme:
6.786.157.528 ₺
İhale sayısı:
5.661
Toplam sözleşme:
6.756.565.489 ₺
İhale sayısı:
997
Toplam sözleşme:
6.528.854.488 ₺
İhale sayısı:
2.846
Toplam sözleşme:
6.424.818.077 ₺
İhale sayısı:
2.369
Toplam sözleşme:
6.410.009.909 ₺
İhale sayısı:
2.508
Toplam sözleşme:
6.153.428.390 ₺
İhale sayısı:
344
Toplam sözleşme:
6.026.686.733 ₺
İhale sayısı:
940
Toplam sözleşme:
5.896.626.049 ₺
İhale sayısı:
1.929
Toplam sözleşme:
5.751.569.400 ₺
İhale sayısı:
1.452
Toplam sözleşme:
5.674.913.855 ₺
İhale sayısı:
794
Toplam sözleşme:
5.310.028.560 ₺
# İdare adı İhale sayısı Toplam sözleşme
1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4.961 89.745.527.580 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2.693 75.099.382.094 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
3 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.197 51.488.884.587 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.863 42.031.169.359 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.646 24.984.638.821 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.043 23.200.533.651 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
7 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 10.332 22.613.523.231 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
8 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 205 19.584.784.827 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
9 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 8.414 17.368.443.798 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.857 16.626.009.230 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
11 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.046 16.308.840.333 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
12 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 588 15.130.767.685 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
13 Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü 1.016 14.772.981.383 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
14 Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 7.246 12.758.138.221 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
15 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.933 12.247.476.898 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
16 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 30.770 11.087.226.137 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
17 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 1.605 11.082.133.520 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
18 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 70 10.773.770.132 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
19 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.492 10.590.651.932 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
20 Adalet Bakanlığı 674 10.565.449.643 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
21 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 699 10.214.719.605 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
22 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3.433 9.757.448.726 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
23 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 4.938 9.734.033.890 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
24 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 1.039 9.336.412.997 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
25 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3.016 8.712.474.580 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
26 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1.050 8.202.371.188 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
27 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1.045 8.093.874.246 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
28 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.719 8.060.744.082 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
29 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1.151 7.645.470.506 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
30 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.358 7.475.268.857 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
31 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.177 7.403.947.860 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
32 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 823 7.386.485.172 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
33 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 993 7.325.137.167 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
34 Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1.346 7.266.894.808 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
35 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.632 7.205.464.405 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
36 Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.963 6.987.896.969 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
37 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 844 6.958.916.903 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
38 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 918 6.922.783.774 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
39 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 857 6.786.157.528 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
40 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5.661 6.756.565.489 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
41 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 997 6.528.854.488 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
42 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 5.524 6.528.240.180 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
43 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2.846 6.424.818.077 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
44 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.369 6.410.009.909 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
45 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.508 6.153.428.390 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
46 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 344 6.026.686.733 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
47 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 940 5.896.626.049 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
48 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 1.929 5.751.569.400 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
49 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.452 5.674.913.855 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
50 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 794 5.310.028.560 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler